top of page
Søk

Porno-Den nye aksepterte formen for kvinneundertrykkelse?


Pornoen har utviklet seg sterkt de siste årene grunnet økt tilgang via internett. Kvinnesynet som fremkommer via dagens porno er svært problematisk. Bruk av vold, overgrep og krenkelser går igjen i over 88 % av filmene.


Det er ingen tvil om at porno industrien spiller på fysisk og psykisk vold mot kvinnen. Kvinnesynet som blir fremmet via porno er alt annet enn det som kan beskrives som sunn sex. Titlene på disse filmene inkluderer ord som «mishandlet, ufrivillig, brutal sex, voldtekt, pedofili».

Listen er lange og fraværet av ord som kjærlighet, intimitet og respekt gjør at pornoen fremmer et kvinnefiendtlig syn som bør bekjempes.


Over 50% av ungdom under 13 år har sett porno, og bekymringen rundt lærdom rundt sunn seksualitet er stor.


Det er også grunn til å bekymre seg for hvordan mannen seksualitet fremmes via porno. Mannen fremstilles som lite opptatt av kvinnens behov og lyst, gjennom fysisk og verbal krenkelse.


Det er vanskelig å tro at dette representerer den gjennomsnittlige mannens preferanser for god sex. Pornoindustrien fremstiller mannen og kvinnen slik vi kjenner Chad og Stacy gjennom Incel sitt blikk. Mannen fremstilles som muskeløs, veltrent og dominant. Kvinnen fremstilles som vakker, underdanig, og uten egne preferanser eller behov.

Det er ingen tvil om at pornoen prøver å normalisere og bryte ned sunne verdier og sunn seksualitet. Kvinnen blir et objekt og en vare som mannen eier og kan bruke for å tilfredsstille egne lyster. Det er grunn til bekymringer rundt unge menneskers kunnskap og informasjon fra pornoindustriens fremstilling av seksualitet.


Pornoen slik jeg ser det fremmer ikke positiv og sunn seksualitet eller kvinnesyn. For meg er dette en ren trussel for videre fremgang og arbeid knyttet til likestilling i fremtiden.


Har fremstillingen av kvinnens seksualitet gått fra uskyld og skam til forventningen om at kvinnen er svært seksuell aktiv og skal tilfredsstille mannen seksuelt uten å være «snerpete»? Fremstillingen av kvinnen som liker og trenger dominerende og krenkende sex mener jeg sender feil signaler til kommende generasjon. Har pornoen nå presset unge kvinner til å gå utover sine seksuelle grenser for å imøtekomme forventninger som promiskuøst seksuelt objekt? Kvinner har historisk sett blitt undertrykt og vold mot kvinner i samfunnet er fremdeles et problem, noe som gjenspeiles ytterligere i flertallet av pornofilmene.


Pornoen slik vi ser den i dag vil da forsterke det negative kvinnesynet som jeg tenker er viktig å bekjempe. Ved at kvinnen blir dominert og undertrykt i pornofilmer så fortsetter fremstillingen av kvinnen som underdanig og med fravær av egen integritet og seksuelle behov. Vi må ikke glemme at mannen også har andre seksuelle behov enn den pornoindustrien fremstiller, og mannen kan kjenne press om å innfri seksuelle forventninger som ikke alltid er definert som sunn seksualitet.


Det er derfor ønskelig at vi klarer å se litt dypere bak hvilke budskap som sendes via pornoindustrien, og at hver enkelt av oss må være bevisst den feil informasjonen som sendes ut til kommende seksuelt aktive unge, og motsatsen må være å gi kunnskap om sunn seksuell helse der partenes samtykke og nytelse er i fokus.

Utfordring gis videre til samfunnet, skoler, helsepersonell, foreldre, media og det enkelt individ i 2022🙏


Ann Kristin Hegseth

Psykiatrisk sykepleier og Sexologstudent

21 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

コメント


bottom of page