top of page
Søk

Hvordan forstå utroskapDet er dessverre slik at mange som lever i fast forhold opplever utroskap. Skilsmissestatistikken er etter hvert blitt ganske høy, og i Norge skilles rundt 40 % hvert år. Utroskap ligger på 60 % hos menn og 45 % hos kvinner.


Savn av ros og bekreftelse er en av grunnene som oppgis som årsak for utroskap, altså emosjonell misnøye. Mange oppgir at den man er utro med ikke er mer attraktiv enn partneren man har hjemme, men at det var spenningen og behov for seksuell, emosjonell og fysisk tilfredsstillelse.


Det første vi tenker på når vi hører ordet utroskap er sex. One-night stands, langvarig forhold til en elsker/elskerinne eller kronisk utroskap med flere partnere. Det vi også bør ta med oss videre når vi skal snakke om utroskap er at det også er andre måter å være utro på. Det kan være emosjonell utroskap der partner ikke viser oppmerksomhet, interesse eller kjærlighet. Det å frarøve partner følelsen av å være viktig eller elsket kan være like smertefullt. Nekte å ha sex med partner fordi en selv ikke har lyst eller har samme behov for intimitet kan også føles som et svik. Økonomisk utroskap, bruke penger på porno, spill, rus, investeringer som holdes

utenfor fellesskapet i hemmelighet osv. Utroskap kan altså utvides til et større og mer omfattende begrep somikke kun handler om at partner har sex med en annen.


Det kan altså være mange grunner til at man føler seg sviktet i et forhold.

En annen dimensjon som er viktig å ta med seg er at utroskap ikke nødvendigvis handler om at partner er misfornøyd med sex eller forholdet til partner. Det er fullt mulig å kjenne på både forelskelse og sterk kjærlighet, og samtidig være utro.


Vi vet at menneskets seksualitet er sammensatt og ofte mer komplisert enn det vi tenker

i utgangspunktet. Forhold i 2021 er litt annerledes enn for 100 år siden, og da tenker jeg på at ekteskapet var en litt mer sosioøkonomisk ordning der kvinnen ble forsørget og trengte trygghet. I dag har kvinnefrigjøringen ført til mer selvstendige kvinner, ikke minst økonomisk. Kvinnen trenger nødvendigvis ikke lenger en mann som kan forsørge henne. Både kvinnen og mannen har andre kriterier for å være i et forhold nå enn tidligere. De fleste

ønsker trygghet, stabilitet, ærlighet, trofasthet, men nå ønsker man også å ha en fantastisk elsker, bestevenn, spenning og utfordringer og bli elsket, sett og respektert samt støttet for egne behov for selvutvikling og mulig karriere. I tillegg skal man være samkjørte omkring barn og aktiviteter hvis man har stiftet familie.


Det sier seg selv at forhold i dag innebærer langt flere krav, og disse kravene viser seg å være utfordrende å finnei ett menneske. Begjær er sammensatt og seksualiteten er grådig når det kommer til å ville ha alt.


Hva skjer når ny-forelskelsen erstattes med rutiner, hektiske dager, rutiner, forutsigbarhet og for noen et "AS" med fokus på penger inn-ut, unger hit-dit, karriere, venner, familie, trening og egen tid? Hvordan da opprettholde intimitet,oppmerksomhet og seksualitet når kreftene ikke strekker til?


Når partner er utro, og man oppdager det tilfeldig, blir fortalt av andre eller man får en kjønnssykdom, vil mange oppleve at de i forkant har hatt en følelse av at noe ikke stemmer. Den utro partneren kan oppleves mindre tilgjengelig og fraværende, mobilen får kode eller legges med skjermen ned, tilbringer mer tid på mobil eller pc, mer overtid, mer trening, mer fokus på utseende, rare forklaringer på hvorfor man kommer senere hjem.


Mange vil reagere med sjokk selv om de sier at de hadde en følelse av noe var galt. Sinne, avmakt, sorg, skyldfølelse, skam er noen av følelsene. Følelsen av å ha blitt utnyttet, misbrukt og løyet for er noen av de følelsene som setter i gang både fysiske og mentale plager. Fysiske plager som energiløshet, mindre matlyst, søvnvansker, konsentrasjonssvikt samt psykiske plager som angst/uro, nedstemthet, tankekjør, håpløshet og gledeløshet. Mange av de samme symptomer som ved en depresjon. Noen mister også lysten til å leve og

opplever total meningsløshet.


Det er sterke krefter som settes i sving. Samtidig skal man opprettholde dagliglivet

og organisere seg selv, og mulig også barn. Hvordan forholde seg til både fortid, nåtid og fremtid når følelsene overtar kontrollen? Følelsen av å være sviktet av den man har valgt å leve med, og alle spørsmål og fantasier som følger med kan virke helt uutholdelig. Det er mulig at det ikke finnes et godt nok svar som gir trøst, og hjernen går i spinn fordi den er besatt av å få en forklaring. Hjernen kan jobbe 24/7 uten å finne svar. Hvis utroskap er en

start på et varig forhold, kan bruddet bli svært vanskelig og komplisert for den som sitter igjen.

Noen velger å gå i terapi. Dette betyr ikke at forholdet kan reddes, men mulig skape et bedre og sunnere brudd.


Noen klarer å se på utroskap som en mulighet til vekst i forholdet, men dette krever stor innsats fra begges side. Den utro må innstille seg på at partner igjen og igjen ønsker å få mer og mer detaljer, å måtte repetere det man har forklart, oppgi grunnen til utroskap og vise anger, skyldfølelse, empati og forståelse over lang tid for å bygge opp tillit.


De fleste som opplever utroskap og ønsker å fortsette vil si at selv om mye av tilltten kan gjenskapes, så vil det alltid være sårbarhet for uro. Dette er krevende å leve med, og over tid kan det vise seg at en partner som har opplevd utroskap ikke orker å fortsette forholdet pga smerten dette innebærer. Noen klarer å se på utroskap som et tegn på at forholdet ikke er blitt prioritert fra begges side og at det er vekstmulighet. For å klare å jobbe seg igjennom utroskap som en mulighet til vekst må begge bevare egenverd og selvfølelse samt akseptere det som har skjedd som et symptom uten å bære for mye skam og skyld. For å klare dette må begge være 100% ærlige og være villige til å høre på savn, utilfredshet og lengsler som kan føre

til bedring. Utroskap er sammensatt og den som har vært utro kan ha mange grunner til å være det. Personlige egenskaper som om å være ansvarlig, vise respekt, impulskontroll, empati kontra stort behov for anerkjennelse og aksept, emosjonell usikkerhet, spenningssøkende adferd og egoisme vil være viktig for endring.


Tema som også bør adresseres er seksuelle preferanser som ikke tas ut i forholdet, skam, seksuell avhengighet, sex som en emosjonsregulerende adferd, manglende evne til å være intim.... Listen er lang. Mange bryter og går videre. De ønsker ikke å forstå eller få noen forklaring. De opplever behov for selvivaretakelse og kan selv miste total respekt for den som har vært utro. For noen kan også utroskap være en utløsende faktor for eget misnøye i forholdet og en hjelp til å komme seg videre.


Det er skrevet mye omkring utroskap og på engelsk brukes ordet «betrayal «. Det er kanskje mer forklarende å bruke det engelske uttrykket og at svik kan foregå på mange måter. Målet må være å ikke miste seg selv i andres svik. Hvordan utroskap påvirker et forhold er svært forskjellig, og både løsningen, forklaring og veien videre er umulig å gi et enkelt svar på. Hvordan kommunisere bedre sammen slik at åpenhet og ærlighet blir trygt å

formidle er viktig i prosessen videre, uansett utfall.


Lett å si, utfordrende å gjøre...


Ann Kristin Hegseth

www.sexologogparterapeutene.no
37 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page