top of page
Søk

Fantastisk sexSex opptar oss mennesker. Hvis det skrives eller nevnes ordet SEX i en artikkel så er sjansen stor for at mange vil lese den. Magasiner, mote, filmer, bøker og internett er fylt opp med informasjon om hvordan man oppnår fantastisk sex. Mye er fokusert rundt teknikk, stillinger og fysisk akrobatikk. Viagra selges ikke lenger kun til eldre menn med ereksjonssvikt. Unge menn kjøper Viagra reseptfritt for å prestere bedre. Teknikker læres bort, sex-leketøy selges som aldri før, squirting, G-punkt orgasme, multi orgasme, kinky rollespill og porno fremstiller sex som ukomplisert bare man har ereksjon.


Sexologer behandler problemer knyttet til tidlig utløsning, ereksjonssvikt, smerter ved samleie og manglende orgasme. Par oppsøker sexologer grunnet manglende lyst og lite sex. Lav seksual frekvens betyr mindre enn 12 ganger pr år.


Informasjon om hva som er bra sex og hva som opprettholder lyst og evne opplever jeg som manglende i dagens samfunn. Hvorfor snakkes det ikke om hvordan man oppnår sann ekstraordinær intim sex?

Dette er vel det de fleste ønsker og søker, og man kan gå seg vill i fokus på teknikk, størrelse, prestasjon og fysisk evne.


Kirurgiske inngrep på kjønnsorganer og fokus på kropp og utseende kan etter min mening flytte fokus bort fra det vi egentlig ønsker og trenger. Og hva er det? Det er gjort undersøkelser omkring dette og uavhengig av legning, preferanser og fysiske egenskaper så er det 8 viktige ting som fører til seksuell ekstase.

Jeg skal gå litt inn på de ulike erfaringer som fremmer fantastisk sex:


1. Være 100% tilstede i øyeblikket, kroppen og situasjonen. Det kan være vanskelig å være 100% tilstede i det vi gjør. Tankene flytter fokus og vi glemmer å være tilstede/mindfull i den aktiviteten vi er i. Når det kommer til sex viser det seg at tilstedeværelse er ett av de viktigste faktorer som gjør en forskjell. De som rapporterer om fantastiske opplevelser knyttet til sex oppgir at de klarte nettopp det, å være tilstede 100%. Legge bort bekymringer, planer, irritasjon og sette av tiden til å fysisk, mentalt, emosjonelt og spirituelt være tilstede er noe mange sliter med. Dette kan øves opp, og ikke bare i sengen er dette viktig, men også når det kommer til samvær generelt eller i aktiviteter vi utfører til daglig på jobb og i privatliv. Noen beskriver det som en «flyt» og alt annet får mindre betydning. Indre og ytre stressfaktorer kan forstyrre følelsen av å være i «flyt». Småbarns foreldre vet nok mye om dette, og at det er vanskelig å skru av tankene for å være tilstede. Når man allikevel skal sette av tid til sex, så vil det uansett være hensiktsmessig å trene opp evnen for tilstedeværelse. Det er lite man kan gjøre med ytre eller indre stress samtidig som man har sex. Et godt tips er altså å trene mindfullness, slik buddhister har praktisert i mange år.


2. Føle seg nær, synkronisert og tilknyttet sin partner. Å føle seg nær og synkronisert sin partner handler om en balanse mellom å være tilstede i seg selv, samtidig som man er tilstede i den andre. Det å lese den andres kroppsspråk, vite hva den andre liker, bevege seg i rytme og med alle sanser tilstede. Noen beskriver det som å være to kropper som blir til en. Totalt synkronisert og i takt.


3. Dyp seksuell og erotisk intimitet. Følelser av tilhørighet går igjen som en viktig faktor for fantastisk sex. Sterke følelser, respekt og tillit er ord som bruker for å beskrive hva som kreves for å oppnå seksuell og erotisk intimitet av høy kvalitet. Kjærlighet er ikke ord som brukes, og mulig det er fordi det ikke er presist nok. Tillit og respekt er sterke følelser som binder mennesker sammen i en slags union og forpliktelse. Å føle seg trygg gjør at vi kan slappe av uten sterk prestasjonsangst. Alle gode relasjoner bygger på tillit, respekt og tilhørighet, også våre seksuelle gode forhold.


4. Verbal og fysisk kommunikasjon og empati. Verbal og non-verbal kommunikasjon før, under og etter sex er noe mange formidler som nøkkelen til fantastisk sex. Seksuell aktivitet foregår som oftest når man er naken, og man står frem med både fysisk og emosjonell sårbarhet. Verbal kommunikasjon kan være svært nært og seksuelt tilfredsstillende. Blikk, ord og kroppsspråk uttrykker mye, og for mange oppleves dette som svært seksuelt. Å blottlegge seg fysisk og emosjonell naken krever mot. De som lykkes med god kommunikasjon snakker åpent, livlig, med humor, interesse og innlevelse. Berøring og fysisk kontakt uten seksuell tilnærming som et uttrykk for å vise interesse og kontakt virker positivt.


5. Genuin, autentisk og fri. Mange beskriver fantastisk seksuell opplevelse når de klarer å være helt åpen, ærlig, dele sine innerste følelser, behov og fantasier med full aksept fra partner. Å legge bort egoisme, være impulsiv, uten bekymring, uten å være på vakt og emosjonelt fri er noen beskrivelser som fremmer fantastisk sex. Det betyr å åpne opp for 100% fysisk, emosjonell og spirituell frihet. En kvinne beskrev det som å finne sin indre stemme, og få mulighet til å uttrykke seg uten hemninger eller skam.


6. Sårbar og åpen. Å være emosjonell naken, betyr også at man må være modig samtidig som tilliten til partner må være tilstede. Det kan være barrierer som gjør at man ikke klarer å gi seg hen fysisk og emosjonelt. Prestasjonsangst og redsel for å ikke være en god nok elsker, kan for mange bli et hinder for å vise sin egen sårbarhet. Trygge partnere vil som oftest kunne jobbe med å bryte ned barrierer som hindrer full tilstedeværelse, åpenhet og aksept for seg selv og den andre.


7. Nysgjerrig, utforskende og morsom. Nysgjerrighet og utforske egne og hverandres grenser på en trygg og lekende måte vil for mange være noe som tilfører seksuallivet spenning og også slipp av kontroll. Mennesker er ikke kun trygghetssøkende, men også spenningssøkende i den grad det ikke er fare for liv og helse. De par som beskriver fantastisk sex formidler at de er opptatt av å pleie den delen som omhandler nettopp spenning. Humor, lekenhet og letthet kan være med på å skaffe nye erfaringer og oppdage seksuell spenning man kanskje tidligere så på som kun en fantasi. Par kan øve på å legge bort fordommer og skam, og sammen utforske fantasier som for mange vil øke den seksuelle nytelsen. Media er opptatt av nye stillinger, nytt undertøy, nye leketøy men hvor mye snakk er det om å utvikle seg selv seksuelt og utforske egne fantasier og trygghet omkring egen seksualitet?


8. Transformasjon og åndelig/spirituell. Mental, emosjonell, fysisk, relasjonell og spirituell kontakt er nevnt som faktorer og den siste faktoren handler om å putte alt i samme boks og samtidig oppleve en transformasjon som beskrives som «ut av seg selv» opplevelse. Ekstase, ut av kroppen, fredfylt og åndelig opplevelse som ikke kan beskrives uten å ha opplevd det. Det beskrives et stadium der sjelen, kroppen, følelser og tilstedeværelse gir en opplevelse som kan forklares som en slags full kroppslig orgasme. De som opplever denne formen for seksuell ekstase mener selv at de endret seg og oppdaget sider ved seg selv som tidligere var lukket. En slags selvutvikling der man føler seg komplett og hel. For å klare dette så er det avgjørende å være i ett med seg selv, uten bånd, barriere, skam og begrensninger.


Lyst, begjær, kjemi, fysisk tilfredsstillelse, intensitet, samleie, stilling og orgasme er det vi ofte tenker på når vi snakker om fantastisk sex. Det som fremkommer i undersøkelser og intervjuer med folk som opplever fantastisk sex, så er det altså andre ting som er viktigere. Kommunikasjon, nærhet, intimitet, åpenhet, lekenhet, nysgjerrig, humor, tilstedeværelse og trygghet/tillit til å kunne være sårbar.

Til sist er det viktige faktorer som kan låse forholdet slik at punktene jeg har nevnt ovenfor blir vanskelig å få til. Det er noen hindringer som jeg her bare skal nevne, slik at forhold som sliter med seksualitet og intimitet bør se om det er noe de bør jobbe med før de går med store forventninger om at sexlivet skal bli fantastisk.


1. Krangler som ikke har blitt avsluttet og som ligger som en ulmende glør i forholdet. 2. Fantasier som ikke blir snakket om, og som blir et hinder for den ene eller den andre. 3. Problemer med orgasme, tidlig utløsning, for sen utløsning. 4. Smerteproblematikk: vulvodyni, vaginisme, Lichten sklerose, endometriose 5. Søvnvansker eller søvnapne som fører til fatigue og lite energi. 6. Små barn som hindrer tid og mulighet for sex. 7. Langvarig periode uten sex og vansker med å komme i gang. 8. Traumer hos en av partene som gjør det vanskelig å slappe av og nyte sex. 9. Kommunikasjonsvansker og misforståelser av signaler. 10. Medisiner eller handikap som påvirker sexlyst eller evne. 11. Pågående stress knyttet til sykdom, død i familien. 12. Alderdom med påfølgende utfordringer knyttet til fysisk eller mental endring. 13. Mye ansvar for barn, foreldre, jobb som går utover energien.

Et godt råd til slutt blir altså at par som opplever fantastisk sex uavhengig av kropp, alder, funksjon, legning setter av tid og vilje til å utvikle et dypere seksuelt forhold. Man må altså ville ha et fantastisk sexliv, og alle kan oppnå det. Kommunikasjon, tillit og åpenhet kommer man langt med, og ærlighet ovenfor seg selv og sine behov. Empati for partners behov, lyst og nysgjerrighet samt en porsjon humor.


Lykke til!

Ann Kristin Hegseth

Psykiatrisk sykepleier og sexologstudent

48 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page